Koszyk 0

Dostawa i zwroty

KOSZT DOSTAWY


Waga zamówienia Kurier DHL (przedpłata)    DHL Kurier DHL (za pobraniem)    DHL
paczka do 5 kg *15,50 zł18,50 zł
paczka 5-10 kg *16,90 zł19,90 zł
paczka 10-20 kg *18,50 zł21,50 zł
paczka 20-30 kg *19,90 zł22,90 zł
paleta do 400 kg130,00 zł133,00 zł
paleta 400 -600 kg140,00 zł143,00 zł
paleta 600-1000 kg150,00 zł153,00 zł

* Darmowa dostawa dla zamówień do 30 kg i wartości powyżej 300 zł,CZAS DOSTAWY


Zamówienia realizowane są w 24h.


ZWROTY


Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Formularz odstąpienia od umowy: PDF | DOC

Gotówka zostanie zwrócona przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, kartę kredytową lub przekazem pocztowym pod adres płatnika wskazany w zamówieniu.


REKLAMACJE


Produkty dostępne w sklepie internetowym HERO.PL są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.