Koszyk 0

Henkel CT16/BI1 farba gruntująca 15kg

W magazynie
SKU
37616
106,00 zł
CT 16 Preparat gruntujący Pro­du­ko­wa­ny w kil­ku ko­lo­rach. Go­to­wy do uży­cia. Uła­twia na­kła­da­nie tyn­ków cien­ko­war­stwo­wych, szpa­chlówek i „prze­cie­rek”. Po­pra­wia ich przy­czepność do podło­ża. Za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu plam na cien­ko­war­stwo­wych, ko­lo­ro­wych tyn­kach. Do na­kła­da­nia pędz­lem lub wałkiem na war­stwę zbro­jo­ną siat­ką, przy ocie­pla­niu bu­dyn­ków me­to­dą lek­ką-mo­krą, jak rów­nież na tra­dy­cyj­ne tyn­ki, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do grun­to­wa­nia podło­ża pod tynki cienkowarstwowe za­le­ca się sto­so­wa­nie Ceresit CT 16 w ko­lo­rze zbli­żo­nym do ko­lo­ru tyn­ku. Podło­ża bar­dzo na­sią­kli­we na­le­ży wcze­śniej za­grun­to­wać pre­pa­ra­tem Ce­re­sit CT 17. Zużycie: 0,2÷0,35 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
Więcej informacji
EAN 5900089616107
Producent Henkel Polska
Kod producenta 261602
CT 16 Preparat gruntujący Pro­du­ko­wa­ny w kil­ku ko­lo­rach. Go­to­wy do uży­cia. Uła­twia na­kła­da­nie tyn­ków cien­ko­war­stwo­wych, szpa­chlówek i „prze­cie­rek”. Po­pra­wia ich przy­czepność do podło­ża. Za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu plam na cien­ko­war­stwo­wych, ko­lo­ro­wych tyn­kach. Do na­kła­da­nia pędz­lem lub wałkiem na war­stwę zbro­jo­ną siat­ką, przy ocie­pla­niu bu­dyn­ków me­to­dą lek­ką-mo­krą, jak rów­nież na tra­dy­cyj­ne tyn­ki, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do grun­to­wa­nia podło­ża pod tynki cienkowarstwowe za­le­ca się sto­so­wa­nie Ceresit CT 16 w ko­lo­rze zbli­żo­nym do ko­lo­ru tyn­ku. Podło­ża bar­dzo na­sią­kli­we na­le­ży wcze­śniej za­grun­to­wać pre­pa­ra­tem Ce­re­sit CT 17. Zużycie: 0,2÷0,35 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Henkel CT16/BI1 farba gruntująca 15kg